Contact   1044  3       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 11   Analytische meetkunde I
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Assenstelsel
- Afstand tussen twee punten
- Midden van een lijnstuk
- Vergelijking van een rechte
- Loodrechte stand
- Snijpunt van rechten


Transcriptie van de slides

Analytische meetkunde I - Wiskunde - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Analytische meetkunde

In de analytische meetkunde gaan we meetkundige vraagstukken oplossen door ze in een Cartesiaans assenstelsel over te brengen.
In het vlak betekent dit in de praktijk dat er twee assen zijn, x (horizontaal) en y (verticaal), die loodrecht op elkaar staan en waarvan de eenheid even groot is.
Men noemt dit ook een orthonormaal stelsel.
Elk punt heeft een bepaalde co├Ârdinaat, bvb. (-3,1), zoals te zien is in de figuur.

Analytische meetkunde

Zo kan men dan vergelijkingen in x en y opstellen en klassieke meetkundige problemen aanpakken met deze vergelijkingen, dus vooral gebruik makend van algebra.

Toelatingsexamen arts en tandarts