Contact   1044  2       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
 

-

 

Spring naar:

 

De inhoud van dit hoofdstuk is momenteel geen onderdeel van de te kennen stof.

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Wiskundige rij
- Rekenkundige rij
- Meetkundige rij
- Andere soorten rijen

Er zijn geen vragen voor dit hoofdstuk.


Transcriptie van de slides

Rijen - Wiskunde - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Wiskundige rij

Is een genummerde opeenvolging van getallen (termen), bijvoorbeeld: 1,2,4,8,...
Het volgnummer van de term noemt men de index.
Voorbeelden zijn:
de rekenkundige rij
de meetkundige rij

Toelatingsexamen arts en tandarts