Contact   1044  3       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 31   Statistiek
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Gemiddelde en standaardafwijking
- Binomiale verdeling
- Normaalverdeling
- Gauss-curve
- Betrouwbaarheidsintervallen
- Toetsen van hypothesen
- T-verdeling


Transcriptie van de slides

Statistiek - Wiskunde - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Centrummaten

Gemiddelde:
Mediaan:
n oneven: middelste getal na ordening.
n even: gemiddelde van 2 middelste getallen na ordening.
Modus: meest voorkomende getal(len).

Spreidingsmaten

Variatiebreedte R = grootste getal - kleinste getal.
Variantie (s2):
Standaardafwijking:
Als de standaardafwijking groot is, liggen de waarden relatief ver uiteen, is de standaardafwijking klein, liggen ze relatief dicht bijeen.
(xi – x)2
(xi – x)2

Voorspellen van m en s

Stel dat we een populatie hebben met gemiddelde m en standaardafwijking s.
En stel dat we een steekproef nemen in de populatie om deze m en s te schatten.
Dan geldt:
Het gemiddelde van de steekproef is een goede schatter van het populatiegemiddelde.
Maar! Om een goede schatter te krijgen van de populatiestandaardafwijking berekent men de standaardafwijking aldus:
Dus delen door n-1 in plaats van n!
(xi – x)2

Toelatingsexamen arts en tandarts